Em chết lặng khi nhìn anh và kết quả xét nghiệm
Em chết lặng khi nhìn anh và kết quả xét nghiệm
Anh ôm em vào lòng, siết chặt rồi cũng khóc cùng em. Có lẽ, anh cũng quá sợ cái tương lai trước mắt, q...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiến thức trị mụn 

Kem trị mụn 

Kem trị nám 

Kem chống nắng