Cha mẹ quá kỳ vọng, con ”chuyển khẩu” từ trường học sang giường bệnh

Cha mẹ quá kỳ vọng, con "chuyển khẩu" từ trường học sang giường bệnh

24/10/2016 02:12
Tại Viện sức khỏe Tâm thần Quốc gia, chị Nguyễn Thị M. trú tại Nghệ An, có gương mặt khắ...
 
Cha mẹ quá kỳ vọng, con ”chuyển khẩu” từ trường học sang giường bệnh

Cha mẹ quá kỳ vọng, con "chuyển khẩu" từ trường học sang giường bệnh


Tại Viện sức khỏe Tâm thần Quốc gia, chị Nguyễn Thị M. trú tại Nghệ An, có gương mặt khắ...
Xem tiếp